Privacy en Cookie Policy
A Passion for Code, A Flexibility to Growth.

English version below.

Cookie beleid

Een cookie is een klein tekst bestand dat door je browser op de achtergrond gedownload wordt. Het bevat meestal een unieke code, die ervoor zorgt dat de website je kan ‘onthouden’ bij het navigeren tussen verschillende pagina’s. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in de cookie.

Voorbeelden van waarom cookies gebruikt worden zijn onthouden dat je ingelogd bent over verschillende pagina’s heen, zodat je niet opnieuw moet inloggen, onthouden welke items er in je winkelmandje zitten, en zo verder.

Op deze website gebruiken we enkel eenvoudige cookies. First party cookies worden gebruikt voor bezoekersanalyse en basis sitefunctionaliteit; de Facebook pixel wordt gebruikt voor Facebook analytics; third party cookies worden soms gebruikt voor externe media (eg. YouTube). Alle cookies die op deze website gebruikt worden, worden gebruikt in overeenstemming met de Europese GDPR.

Als je prefereert dat je browser geen cookies downloadt, zijn er manieren om dit in te stellen. Dat betekent echter wel dat de functionaliteit van de meeste websites, waaronder deze, beperkt zal zijn.

 

Persoonlijke data

We verzamelen enkel persoonlijke data binnen het kader van recrutering. Deze data worden verzameld via de formulieren op onze job pagina’s; ze worden enkel opgeslagen als de sollicitant expliciet akkoord gaat met dit beleid.

De verzamelde data worden enkel gebruikt voor recrutering voor Foreach. Ze worden nooit gegeven, verkocht, of op een andere manier doorgegeven aan een derde partij.

Alle data die op deze manier worden verzameld worden voorbij het normale recruterings tijdskader bewaard voor analyse doeleinden. Als je wil dat je persoonlijke data uit onze archieven verwijderd worden, mag je ons altijd contacteren via info@foreach.be

 


 

Cookie Policy

A cookie is a small text file that is downloaded in the background by your browser. It usually contains only a unique reference code, which means the website can 'remember' you as you move between pages. No personal information is stored in the cookie.

Examples of why cookies are used include remembering that you are logged into a site even when you change pages, so that you don't have to log in again, remembering what items you have put in your shopping cart, and so on.

We only use simple cookies on this website. First party cookies are used for analytics and basic site functionality; the Facebook pixel is used for Facebook analytics; third party cookies are sometimes used for external media (eg. YouTube). All cookies used by this website are used in accordance with the EU GDPR.

If you prefer your web browser to not download cookies, then there are ways to set that up. This will mean, however, that the functionality of most websites, including this one, will be reduced.

 

Personal Data

We only collect personal data for the express purpose of recruitment. This data is collected via the forms on our jobs pages; it is only stored if the applicant explicitly agrees with this policy.

The data collected is only used for recruitment for Foreach. It will never be given, sold, or in any other way transferred to a third party.

Any data collected this way is retained beyond the normal recruitment time frame for analytical purposes. If you would like your personal data to be expunged from our archives, feel free to contact us on info@foreach.be